Li bài hát Vincity Ocean Park nơi ấy con tìm về

Nơi con ct tiếng khóc chào đi

Là nhà cha ông t bao đi nay đ li

Trong không gian dường như đã hp

Trn nhà rn v, và bên trong đã tróc sơn

Mt điu cha m mong con vn nh, mong sao con nên người

Thc hin thay m cha mt ước mơ, Mơ tương lai con mua nhà.

Thi gian c trôi tht nhanh con đã trưởng thành, Và con s đưa ước mơ không xa tm vi.


ĐK: 

Mt không gian, rng thênh thang

nhiu tin ích hng mơ trn  trong nơi này đây

Đường do bao quanh, công viên JYM ngay đây cho ta tăng thêm sc mnh mi ngày trong đi

nơi đây, nhiu cây xanh, bin cát trng lung linh như ta khát khao

đ con nh v  nơi y là vin city ocean pack ch con tìm v.

———————————-

Ai không mong m cha khi v già

được gn con cháu và sng mt nơi tuyt vi

Bao công ơn m cha đã dành, trn vn yêu thương tng ngày cho con ln khôn

nhà là nơi tình thương luôn cht cha, nuôi cho con nên người

Và gi con ch tin vào nhà Vin thôi, Vincity  luôn đng đu

Chng đâu được như đây rt hin đi, Là nơi ước mơ chp cánh và nhiu hơn thế .

ĐK: 

Mt không gian, rng thênh thang

nhiu tin ích hng mơ trn  trong nơi này đây

Đường do bao quanh, công viên JYM ngay đây cho ta tăng thêm sc mnh mi ngày trong đi

nơi đây, nhiu cây xanh, bin cát trng lung linh như ta khát khao

đ con nh v  nơi y là vin ci ty o cean pack ch con tìm v.