Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam
25/01/2020

Mới cập nhật


Nhiều nơi hôm trước vẫn còn con trâu, cái cày nhưng hôm sau đã thành đô thị

Quá trình đô thị hoá tại Việt Nam đã thay đổi diện mạo nhiều đô thị Việt Nam. Song quá trình này vẫn còn tồn tại nhiều điểm tối như làng trong phố, đô thị hoá dở dang, mải xây nhà ở bỏ quên tiện ích. Phát triển đô thị còn ...

Nhiều nơi hôm trước vẫn còn con trâu, cái cày nhưng hôm sau đã thành đô thị

Quá trình đô thị hoá tại Việt Nam đã thay đổi diện mạo nhiều đô thị Việt Nam. Song quá trình này vẫn còn tồn tại nhiều điểm tối như làng trong phố, đô thị hoá dở dang, mải xây nhà ở bỏ quên tiện ích. Phát triển đô thị còn ...

Phong thủy phòng ngủ: Phòng ngủ, giường ngủ – Những điều nên và không nên

Giấc ngủ giúp con người hấp thụ sinh khí, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, kê giường như thế nào để bảo đảm có giấc ngủ ngon là điều tối quan trọng đối với sức khỏe con người. Trong phong thủy có những nguyên tắc ...

Nhiều nơi hôm trước vẫn còn con trâu, cái cày nhưng hôm sau đã thành đô thị

Quá trình đô thị hoá tại Việt Nam đã thay đổi diện mạo nhiều đô thị Việt Nam. Song quá trình này vẫn còn tồn tại nhiều điểm tối như làng trong phố, đô thị hoá dở dang, mải xây nhà ở bỏ quên tiện ích. Phát triển đô thị còn ...

Phong thủy phòng ngủ: Phòng ngủ, giường ngủ – Những điều nên và không nên

Giấc ngủ giúp con người hấp thụ sinh khí, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, kê giường như thế nào để bảo đảm có giấc ngủ ngon là điều tối quan trọng đối với sức khỏe con người. Trong phong thủy có những nguyên tắc ...

Bảo vệ NTD

Nhiều nơi hôm trước vẫn còn con trâu, cái cày nhưng hôm sau đã thành đô thị

Quá trình đô thị hoá tại Việt Nam đã thay đổi diện mạo nhiều đô thị Việt Nam. Song quá trình này vẫn còn tồn tại nhiều điểm tối như làng trong phố, đô thị hoá dở dang, mải xây nhà ở bỏ quên tiện ích. Phát triển đô thị còn ...